Το Posidonio Music Hall θα παραμείνει κλειστό λόγο των νέων μέτρων τη κυβέρνησης για την διασπορά του ιού Covid-19 που εφαρμόστηκαν από τις 30/12/21.

Καλή χρονιά

 

The Posidonio Music Hall will remain closed due to the new measures of the government for the spread of the Covid-19 virus that were implemented from 30/12/21.
Happy New Year